DIGITALE INZAGE DOSSIERS VAN DE BURGERLIJKE - EN FAMILIERECHTBANK

29-04-2024

Sinds kort is het mogelijk om dossiers van de burgerlijke - en familierechtbank in te kijken op een kioskpc. Concreet betreft dit de dossiers die beschikbaar zijn in E-deposit.

 

Op de griffie van de burgerlijke - en familierechtbank zal aan de advocaat die het dossier digitaal wenst in te kijken, op diens verzoek een code worden overhandigd. Met deze code kan de advocaat het dossier digitaal inkijken op de kioskpc’s die zich bevinden op de correctionele griffie.

 

Deze digitale inzage is nog niet ontsloten naar Just-on-Web.