DOOR DE BALIEBRIL (11)

29-12-2023

De gezelligste balie

Het is een mantra dat de stafhouders en de leden van de raad van de orde al jaren hoog in het vaandel voeren: de balie van Limburg is de gezelligste  balie van het land. Of dat zo is, valt moeilijk te bewijzen. De balie zelf is daar in ieder geval van overtuigd en dat zorgt natuurlijk al voor een deel van de gezelligheid. Wie aanwezig was op de door de jonge balie naar goede traditie recent georganiseerde jaarlijkse kerstborrel kan het getuigen: de gezelligheid mondt vaak uit in bacchanale euforie met een verbazingwekkend groot “wij”-gevoel. Het was leuk om daar alle generaties van de balie in variërende graad van door alcohol verstrekt enthousiasme te mogen ontmoeten, wat enkel maar bevestigt dat we nood hebben aan een ander kader dan het louter “tegenstrever” zijn. De confraterniteit heeft de laatste jaren wel een geheel andere invulling gekregen, want we worden geacht ook allemaal ondernemers te zijn en dus ook mekaars concurrenten. We bespelen allemaal de markt van de juridische dienstverlening en dat maakt dat we soms in de zoektocht naar cliënteel wel wat onderling tegenstrijdige belangen hebben. Maar ondanks die evoluties willen we ook nog oog hebben voor de mens achter de confrater, voor zijn of haar persoonlijke zorgen of uitdagingen binnen en buiten de balie. Er is nog een soort wederzijds respect, wat ook soms leidt tot oprechte vriendschappen.

De leuke borrels (en meer) in de opperbeste sfeer vertellen uiteraard niet alles, want ondanks de grote onderlinge contacten zijn er ook tal van confraters die – vaak ongezien – in stilte persoonlijke problemen met zich meedragen. Gezondheidsproblemen of socio-economische moeilijkheden maken dat het dan ook professioneel minder goed gaat. Dat mondt soms uit in deontologische en helaas ook dan pijnlijke tuchtproblemen. Dat is ook de raad van de orde niet ontgaan, zodat er enige tijd geleden een “comité S” in het leven werd geroepen. Dat sociaal comité wil confraters met persoonlijke zorgen en problemen al in vroeg stadium een helpende hand aanreiken. Er zijn de talrijke collectieve verzekeringen die de balie heeft afgesloten, maar soms kan het ook helpen om in alle vertrouwen een persoonlijk gesprek te hebben. Voor wie in een moeilijkere situatie zit, is erover praten al vaak de eerste stap naar de oplossing, zeker met iemand die hetzelfde beroep uitoefent en soms dingen in een breder perspectief kan bekijken. Dat moet natuurlijk discreet kunnen gebeuren. Het kader dat de raad van de orde daarvoor heeft uitgestippeld staat daar garant voor. De gezelligste balie betekent ook dat er grote betrokkenheid is voor wie het wat moeilijker heeft.

De raad van de orde wil daarnaast ook zorgen dat de beroepsuitoefening zelf in de juiste context verloopt en dat geldt voor iedereen, dus ook voor diegenen die blaken van zelfvertrouwen en succesvol zijn. De raad heeft in december daarom ook een nieuw reglement gestemd, waardoor het mogelijk dat wie het in de juridische tweedelijnsbijstand laat hangen en de afspraken niet nakomt kan worden gesanctioneerd. Dat betekent concreet dat er nu een reglement is dat het mogelijk maakt de betrokken advocaat “zoals in tucht” op te roepen voor de raad en kan worden gesanctioneerd. Wie de regels inzake pro deo overtreedt kan als sanctie bijvoorbeeld een aantal maanden het verbod krijgen om nog actief te zijn in de tweedelijnsbijstand. Voor stagiairs, voor de deelname aan het BJB een stageverplichting is, kan dit betekenen dat de stage voor de duurtijd van die BJB-schorsing zal worden verlengd. Balie Limburg mag dan wel de gezelligste balie van het land zijn, ze wil ook de meest plichtsbewuste zijn wanneer het gaat op de wijze waarop met overheidsgeld wordt omgegaan.

De gezelligste balie wil ook de meest kwaliteitsvolle balie zijn. Enkel op die wijze kunnen we ons blijven onderscheiden en ervoor zorgen dat ook in de toekomst het publiek vertrouwen blijft hebben in ons beroep en we er ook in blijven slagen om beloftevolle jonge juristen de stap te laten zetten naar balie Limburg.

Intussen: geniet van de laatste dagen van het jaar, vier uitbundig het nieuwe jaar en sta juridisch scherp om ook in 2024 de wereld te veroveren. Zorg dat je ook de gezelligste confrater wordt van de gezelligste balie.

 

Hugo LAMON