KAMERS VOOR MINNELIJKE SCHIKKING IN DE ORB

06-11-2023

De Ondenemingsrechtbank Antwerpen zet zich verder doorgedreven in om procespartijen aan te sporen de procedure tot een minnelijke schikking te overwegen. De ondernemingsrechtbank heeft kamers, bevoegd voor voor alternatieve geschillenregeling, voorzien.

Op de website van de Onderenmingsrechtbank zal u de leidraad en een aanvraagformulier kunnen terugvinden.

Ook zal deze brochure ter beschikking liggen op de inleidingszittingen in Hasselt en Tongeren voor de rechtszoekenden.