LET OP: LAATSTE RAAD VAN ORDE 7/12/2023 (GOEDKEURING STATUTENWIJZIGING)

20-11-2023

Dient u uw statuten nog te wijzigen voor 31/12/2023? Vergeet dan niet dat het ontwerp dient goedgekeurd te worden door de Raad van de Orde. De Raad zetelt een laatste keer in 2023 op 7/12/2023. Daarom zouden wij u willen vragen het ontwerp ten laatste op 28/11/2023 aan het secretariaat te willen overmaken.

Dank hiermee rekening te willen houden.