LEZING 'RUDI SCHELLINGEN LECTURES' - DE MENDEZ PRINCIPLES

14-09-2023

Vanuit de Universiteit Antwerpen organiseert Prof. dr. Miet Vanderhallen (U Antwerpen), in samenwerking met prof. dr. Lore Mergaerts (KU Leuven) en hoofdinpecteur Joris Verheyen (PZ Carma), op maandag 6 november 19u-21u te Antwerpen een lezing over de Méndez principles. Deze lezing is de eerste in het kader van de 'Rudi Schellingen lectures' ter ere en nagedachtenis van commissaris Rudi Schellingen (PZ Carma). 

De Méndez principles worden door de United Nations aanbevolen in functie van het effectief verhoren van verdachten in strafrechtelijke onderzoeken. Gastspreker is prof. dr. Becky Milne (Portsmouth University) die uitgebreid op deze beginselen zal ingaan. Deze lezing is met name interessant voor strafrechtadvocaten. Bijkomende informatie vindt u in deze flyer.