VERRUIMDE DIGITALE INZAGE STRAFDOSSIERS

05-02-2024

De REA Limburg heeft beslist dat vanaf morgen dinsdag 06.02.2024 de griffie de aanvragen van de advocaten tot inzage lopende het gerechtelijk onderzoek “van thuis uit”, zal verwerken en het dossier online zal openstellen aan wie inzagerecht heeft.

 

Indien het gerechtelijk onderzoek niet is gescand (dergelijke dossiers bestaan haast niet meer) zal de griffie dit in een opmerking melden bij een afwijzing van de aanvraag van de advocaat. De advocaat zal zijn inzagerecht dan ter griffie moeten uitoefenen.