Witwaspreventie

Witwaspreventiewet

De toepasselijkheid van de witwaspreventiewet op advocaten wordt vaak ten onrechte miskend of uit het oog verloren. Balie Limburg tracht al haar advocaten te informeren en attent te maken op hun verplichtingen.

 

De OVB heeft voor ons enkele belangrijke instrumenten gebundeld die u in uw praktijk kunt aanwenden.

 

In de toekomst zullen wij via deze pagina u verder op de hoogte houden en waar nodig eenvoudigere modeldocumenten aanbieden.

Klokkenluidersregeling

Sinds 15 februari 2023 is de Klokkenluiderswet in België ingevoerd. De advocatuur valt ook onder deze wet o.a. door de witwaspreventieverplichtingen.

Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u graag door naar de adviezen van de OVB.