Welzijn

Hebt u nood aan een vertrouwelijke babbel, een informeel gesprek, ziet u even het bos door de bomen niet meer, krijgt u te maken met grensoverschrijdend gedrag ((verbale) agressie, pesterijen, seksuele intimidatie, ..) of wenst u een grensoverschrijdende situatie van een confrater aan te kaarten, dan kan u terecht bij ons vertrouwensteam. Hun dienstverlening is volledig gratis.