BALIE LIMBURG ZOEKT NIEUWE VOORZITTER BJB!

05-06-2024

U kan zich nog steeds kandidaat stellen voor de functie van voorzitter van het Bureau Juridische Bijstand van Balie Limburg.

De huidige voorzitter, Mr. Sofie Knuts, mag haar mandaat niet meer verlengen aangezien ze het aan het einde van haar termijn zit.

De functie van voorzitter van het BJB geldt voor een termijn van drie jaren, aanvangend vanaf 1/01/2025 en kan eenmaal verlengd worden voor een periode van drie jaren.

Als kandidaat dient u minstens zeven jaar ingeschreven te zijn op het tableau van de Orde van Advocaten van Balie Limburg.

U kan zich schriftelijk (mail naar stafhouder@balielimburg.be) kandidaat stellen tot uiterlijk 31/07/2024, met een bijgevoegd beleidsplan.

De kandidaten zullen gehoord worden door de stafhouder, en dit voorafgaand aan de eerstvolgende raad van Orde.

Nadat de kandidaten gehoord zijn, zal de stafhouder een beslissing nemen met betrekking tot de aan te stellen voorzitter. Hij zal die beslissing op de eerstvolgende raad van Orde voorleggen. Keurt de raad de beslissing af, dan krijgen alle verkiesbare leden van de balie de mogelijkheid om opnieuw een beleidsplan in te dienen bij de secretaris van de raad van de Orde. De raad van de Orde zal op de daaropvolgende vergadering, waarop de kandidaten worden gehoord, een definitieve beslissing nemen.

Als bijlage vindt u een uittreksel uit het Gecoördineerd Reglement van Balie Limburg, dat handelt over de voorzitter van het BJB.

Bijlage: Uittreksel Gecoördineerd Reglement Balie Limburg (voorzitter BJB)