BJB – DOSSIERS AFSLUITEN TEGEN UITERLIJK tegen uiterlijk 15.07.2024 + VERLOFPERIODE INGEVEN IN MODULE

10-07-2024

De uiterste datum voor het afsluiten van pro deo dossiers is 15.07.2024.

 

Enkel dossiers die dan afgesloten zijn door u komen voor een eerste controle door het BJB in aanmerking.

 

Controleer niet enkel de submap “open”, maar ook de dossiers in de submappen ”open spoedeisend” -  “open beëindiging RW” - “open einde JB” - “voorstel afsluiten onvolledig”.

 

Indien u meerwerk zou overwegen te vragen, gelieve dan in ieder geval naast o.a. de conclusies, inleidende aktes, vonnissen, … een gedetailleerde timesheet aan uw stukken toe te voegen.

 

Gelieve ook consequent uw verlofperiodes in te geven op uw advocatenfiche in de BJB module.