BJB-REMINDER DOSSIERS AFSLUITEN TEGEN UITERLIJK 15.07.2024

01-07-2024

De uiterste datum voor het afsluiten van pro deo dossiers is 15.07.2024.

 

Enkel dossiers die dan afgesloten zijn door u komen voor een eerste controle in aanmerking.

 

Controleer niet enkel de submap “open”, maar ook de dossiers in de submappen ”open spoedeisend” -  “open beëindiging RW” - “open einde JB” - “voorstel afsluiten onvolledig”.

 

Indien u meerwerk zou overwegen te vragen, gelieve dan in ieder geval een gedetailleerde timesheet aan uw stukken toe te voegen.