DIENSTREGELING GERECHTELIJK VERLOF HOF VAN BEROEP ANTWERPEN

12-06-2024

Als BIJLAGE vindt u de wijzigende beschikking inzake de dienstregeling bij het Hof van Beroep te Antwerpen voor het gerechtelijk verlof.