DOOR DE BALIEBRIL (13)

09-02-2024

Marathonvergadering van de raad van de Orde

 

Het overkomt me wel eens dat een confrater zo langs zijn (of haar) neus een vraag stelt die eigenlijk al impliciet ook het antwoord bevat. De vraag stellen is misschien dan wel al een blijk van interesse, maar de vraagsteller wil vooral de bevestiging van zijn of haar hardnekkig vooroordeel. “Wat doen ze daar eigenlijk in de raad van de Orde?”. Misschien stelde u zich die vraag nog nooit, omdat u niet eens het bestaan van dat orgaan bevroedt (of zich hooguit vaagweg nog iets voor de geest kan halen van toen u aan de balie begon), of omdat u voor zichzelf al heeft uitgemaakt wat het politiek correcte antwoord is: de raad van de Orde doet niet zoveel. En misschien is zelfs dat nog te veel. “Laat ons met rust, bemoei u vooral niet te veel met ons” bekt goed op een receptie waar confraters samenkomen. Wedden dat u dat misschien ook wel eens overkomt wanneer u zo’n vervelende brief krijgt van de Stafhouder om uitleg te verschaffen over uw doen en laten? En vooral wanneer u zo plots in uw mailbox een pittige factuur ontdekt met de beknopte mededeling “balielidgeld”. Maar misschien las u daarna ook nog het vervolgmailtje met de mededeling dat een groot deel van dat geld door de balie meteen weer wordt uitgegeven aan het betalen van collectieve verzekeringspolissen? Via de baliebijdrage is de advocaat verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid. De advocatuur is het enige vrij beroep waar dat nog collectief gebeurt. Bij alle andere vrije beroepen moet de beroepsbeoefenaar zich individueel verzekeren. Vraagt u maar eens aan uw arts wat dat jaarlijks kost (u zal verschieten). Vrij uniek is ook dat we als beroepsgroep collectief een hospitalisatieverzekering hebben (al hoopt natuurlijk niemand daar ooit beroep op te moeten doen). En natuurlijk betaalt ieder jaar elke advocaat via de baliebijdrage enkele honderden euro’s voor de werking van de Orde van Vlaamse Balies. Veel geld, zegt u? Ja, maar je krijgt er ook wel wat voor in de plaats. De OVB is de laatste jaren uitgegroeid tot een stevige organisatie met een groot pakket aan dienstverlening. Andere vrije beroepen benijden ons op dat vlak.

Maar de lokale raad van de Orde is ook, en vooral, een zaak van veel tomeloze inzet van de leden van de raad. De februarivergadering van de raad van de Orde begon om 16 u  en eindigde om 20u30 en er werd aan een hels tempo een indrukwekkende agenda afgehandeld. Ik hoor sommigen al denken: dat moet daar nogal een praatbarak zijn. En toegegeven, zet een groep advocaten bij elkaar en er ontstaat discussie. Maar, tot spijt van wie het benijdt, er is constructief vergaderd én er werden beslissingen genomen.  Het reglement van de Orde van balie Limburg  (dat iedere advocaat moet naleven bovenop de OVB-Codex) werd onder het vergrootglas gehouden. Na enkele jaren was het tijd voor een grote schoonmaakbeurt om alles opnieuw in lijn te krijgen met de Codex deontologie voor advocaten van de Orde van Vlaamse Balies.

Er werd ook nagedacht over hoe de stafhouder moet omgaan met de GDPR-regels wanneer die het “persoonlijk dossier” van iedere advocaat bijhoudt (en vooral de vraag wat hij niet mag bijhouden).

Er is ook een "Comité S” aan onze balie, dat zich discreet het lot aantrekt van confraters in moeilijkheden (en dat zijn er toch meer dan we zouden denken). Ook discrete tussenkomsten moeten gestructureerd verlopen en daarvoor zijn goede afspraken nodig.

Er was ook aandacht voor de financiën. In 2023 ontving de balie van Limburg 3.294.329,29 EUR aan inkomsten en werd er voor 3.262.344,66 EUR uitgegeven. Dat vergt dus ook een goede financiële opvolging en een strikte begroting, wat natuurlijk ook aanleiding geeft tot pittige discussies.

Op dezelfde vergadering werd ook de lijst van erkende stagemeesters vastgelegd. Kandidaten-stagiairs hebben de keuze tussen 238 advocaten, zodat iedere stagiair wel zijn gading kan vinden.

Deze maand kon de balie zich ook verheugen op de komst van twee nieuwe advocaten-stagairs en vier tableau-advocaten lieten grotere balies (en grotere kantoren) achter zich om zich aan de balie van Limburg te komen vestigen. De raad van de Orde herhaalt bij iedere voorstelling dat de balie van Limburg de gezelligste van het land is. Het mooie is dat al wie zich komt voorstellen dat meteen ook gelooft. En ook omdat het gewoon waar is.

 

Hugo LAMON