DOOR DE BALIEBRIL (17)

05-06-2024

De topadvocaat en andere confraters

 

Uit gesprekken die confraters voeren naar aanleiding van een of ander juridisch mediaonderwerp, blijkt vaak de ergernis over het gebruik van de term topadvocaat. Ik vermijd opzettelijk het woord “titel”, want dat verdient de term vaak niet.

Ook confrater Hugo Lamon schreef een artikel over dit onderwerp ( Jubel, 14 juni 2023, Over topadvocaten, gratis advocaten, pro-Deoadvocaten en holistische staatsadvocaten), maar hij gaf geen antwoord op de vraag: hoe word ik topadvocaat, als ik dat graag zou willen (quod non)?

Een opleiding of erkenning om die term voor zichzelf te gebruiken bestaat niet. Noch de universiteiten, noch de OVB, noch ons geliefd CBLB, noch de talrijke organisatoren van de erkende opleiding bieden die aan.

Bij nader onderzoek blijken de confraters die met die term worden aangesproken vooral het strafrecht te beoefenen.

Advocaten die ondernemingsrecht, eerstelijnsbijstand, familierecht, sociaal recht, fiscaal recht, ondernemingsrecht, intellectueel recht of zelfs de meest ingewikkelde internationale financiële wetgeving beheersen lopen een groot risico buiten de prijzen te vallen wat het gebruik van die term betreft. Die confraters komen trouwens eerder zelden in de media.

“Topadvocaat” ingeven in Google, geeft vooral gesponsorde informatie, en in  Nederland is er zelfs een website ‘Topadvocaat’. Met 5 beoordelingen in de laatste 12 maanden, die allen voor 100% aanbevelen, lijkt dit qua aantal eerder mager.

Volgens Google kan het uurtarief van een advocaat variëren van €100,- tot meer dan €500,- per uur. De hoogte van het tarief wordt onder andere bepaald door jaren ervaring, specialisatie, en “win ratio” van de advocaat (waar vind ik die?).

Sommige advocatenkantoren prijzen hun kantoorgenoten als topadvocaat, maar dat is uiteraard geen objectieve referentie. Bovendien bestaat “de topadvocaat” niet die elke materie kan beheersen. Leonardo Da Vinci was de laatste allesweter en die is intussen al meer dan 500 jaren dood.

Artificial Intellingence, zowel Gemini als Chatgtpt, geven een gelijkaardige definiëring voor de term “topadvocaat”.

Ik vat  de AI analyse even samen:

Een topadvocaat is een advocaat die wordt erkend als een van de besten in zijn of haar vakgebied. Dit kan betekenen dat ze een uitzonderlijk hoge mate van expertise en kennis hebben, een indrukwekkend track record van successen in juridische zaken, en een sterke reputatie hebben binnen de juridische gemeenschap en bij cliënten.

AI geeft dan de volgende kenmerken die vaak worden geassocieerd met een topadvocaat:

  • Uitmuntende juridische kennis en vaardigheden;
  • Succesvolle casussen;
  • Reputatie en erkenning door collega's en juridische organisaties;
  • Netwerk en connecties;
  • Cliëntgerichtheid;
  • Continu leren en aanpassen;
  • Ethische standaarden.

AI is dus zo dom nog niet, maar ik weet niet waar zij de mosterd haalt om tot die min of meer juiste analyse te komen.

Moeten ze allen tezamen vervuld worden? Neen.

 

In ieder geval moet de term “topadvocaat” omzichtig worden gebruikt. De media zouden minstens een grondig vooronderzoek moeten doen, wat ze overigens in de meeste onderwerpen zelden doen, toch als het over justitie gaat. Veel in de media komen, en straffe standpunten innemen zijn absoluut geen elementen die bijdragen tot de term “topadvocaat”, wat nochtans de media wel denken.

 

Ik stel ook vaak vast dat initiatieven tot het instellen van spectaculaire procedures met veel bombarie snel door de media worden opgepikt, en leiden tot het gebruik van de term voor de betrokken advocaten. De media hebben echter onvoldoende juridisch inzicht om die sensatieballon te doorprikken.

 

Achteraf zullen ze dan maar zwijgen of heel beperkt communiceren, als de juridische  actie uiteindelijk tot een zero-resultaat leidt. Gelukkig voor hem wordt dan vaak vergeten de naam van de initiatiefnemer te vermelden, wiens opgeblazen ballon in die zaak  immers helemaal is afgelaten en verder dus zonder mediabelang blijft. Het juridisch belang doet er voor de media (uiteraard wel de vakbladen) verder niet toe.

 

Zie daar mijn (oppervlakkige) analyse van de term topadvocaat.

Er zijn uiteraard advocaten die de titel van topadvocaat wel waard zijn. Ik zou ze graag vermelden, maar ik zou mezelf bij gebreke aan volledig en grondig vooronderzoek verwijten aan slechte journalistiek te doen, en dat is net wat ik in deze aanklaag. 

 

Bernard Mailleux