DOOR DE BALIEBRIL (18)

13-06-2024

Bij elke verkiezing zijn er verrassingen

Van verkiezingen wordt vaak gezegd dat het een hoogdag is voor de democratie. Voor vele confraters was het zondagochtend vooral vroeg opstaan en een ganse tijd alert blijven om de kiesverrichtingen als voorzitter goed te laten verlopen. Democratie is dan vaak ook een werkwoord. Daarna kon iedereen urenlang de verkiezingsuitslagen volgen, waarbij eens te meer is gebleken dat niet altijd alles loopt zoals door sommigen voorspeld en door anderen verwacht.

Intussen kunnen we ons aan de balie voorbereiden op de verkiezingen voor de raad van de Orde en de vertegenwoordigers van de balie in de Algemene Vergadering van de Orde van Vlaamse Balies. De termijn om zich kandidaat te stellen voor de OVB is al verstreken, maar voor de raad van de Orde kan dit nog tot vrijdagavond. We zijn er met z’n allen collectief verantwoordelijk voor dat dit ook in onze balie een hoogdag voor de interne democratie wordt.

In een ideale  wereld is de raad van de Orde de weerspiegeling van de balie zelf. Onze balie is divers: advocaten  werken in (relatief) grote kantoren, in kleine groeperingen of helemaal alleen. Sommigen verdienen handenvol geld, anderen hebben het financieel moeilijk. Sommigen zijn gedreven door een ondernemersspirit, terwijl anderen zich vanuit hun idealisme  of sociale bewogenheid laten leiden en minder aandacht hebben voor het financiële. Sommigen voelen zich thuis aan de balie en voor anderen is het een tussenstap naar een ander leven. Er zijn er die dagelijks de toga aantrekken en anderen die er zelfs geen hebben. En alles daar tussenin. Er zijn advocaten van alle leeftijden en er zijn allicht meer meningen dan er advocaten zijn.

De raad van de Orde zou dit allemaal moeten weerspiegelen én vertegenwoordigen. Dat is een grote uitdaging, maar het kan enkel lukken als er ook voldoende kandidaten zijn en de kiezers ook echt kunnen kiezen. Bij de balie van Brussel zijn de verkiezingen al achter de rug en dat zorgde voor enkele, wat mij betreft, aangename verrassingen.  Professor ondernemingsrecht Joeri Vananroye haalde zomaar uit het niets  de tweede beste score.  Op sociale media  schreef hij na zijn verkiezing; “Ik ben niet de meest typische advocaat maar de stafhouder-elect verzekerde mij dat atypische advocaten typisch zijn voor de balie van Brussel”. Het valt niet in te zien waarom dat enkel voor Brussel zou gelden. Ook in Limburg zijn er genoeg “atypische” advocaten waarvan het goed zou zijn dat hun stem wordt  beluisterd.

De stem van het aanstormend talent moet zeker ook worden gehoord. Het is daarbij overigens een misvatting dat enkel wie meedoet aan de balierevue geschikt is om beleidsverantwoordelijkheid te nemen in de balie.

Volgens wandelganggeruchten zullen een aantal leden van de raad  zich niet meer kandidaat stellen. Het is dus een opportuniteit voor wie zich geroepen voelt. Er is permanent nood aan vernieuwing in de raad van de Orde, om te vermijden dat de zelfgenoegzaamheid zich installeert, dat de gretigheid verdwijnt en er geen voeling meer is met wat er leeft aan de balie. Er is ook nood aan een toekomstvisie. Daar wordt (te) weinig over nagedacht en het is blijkbaar voor velen aantrekkelijker om alles zoveel mogelijk bij het oude te laten.

Aan de balie van Gent heeft de zittende stafhouder een tegenkandidaat. Dat is niet gebruikelijk, maar het zet de zaken daar wel op scherp. Stafhouder Frank Van Vlaenderen zette zijn beleidsplan daarom op LInkedIn. Het is een tien pagina’s tellend document onder de titel “een balie voor iedereen”  en begint met volgend citaat: “Zolang we willen, kunnen we onszelf overtuigen dat we virtuoos zijn, maar als anderen ons niet geloven, staan we nergens”. Er zullen dus in Gent nog  boeiende debatten worden gevoerd.

Volgens het “boekje” van de revue zijn er in onze balie twee kandidaten voor het vice-stafhouderschap. De kans dat er nog een andere kandidaat opduikt is klein. Gaan de twee kandidaten ook vooraf hun beleidsplan bekend maken en zal er daarover debat worden gevoerd?

En zullen er dan toch velen zich kandidaat stellen voor de raad van de Orde, zodat die verkiezing aan belang kan winnen?

Alle geledingen van de balie zouden zich betrokken moeten voelen  om er op die manier voor te zorgen dat ook binnen de raad van de Orde wat onrust ontstaat. Dat kan helpen om de balie – en de individuele advocaat  - meer bewust te laten worden van de eigen mogelijkheden en de beperkingen. En wie weet zijn er dan ook bij de Limburgse balieverkiezingen verrassingen.

Leve de balie!

Hugo LAMON