EXAMEN PLAATSVERVANGEND RECHTER/RAADSHEER

11-06-2024

In het B.S. van 10.06.2024 verscheen de  oproep tot kandidaten voor het examen dat toegang verleent tot het ambt van plaatsvervangend rechter.

 

Hoge Raad voor de Justitie:

 

Examen dat toegang verleent tot het ambt van plaatsvervangend rechter en plaatsvervangend raadsheer (Tweede semester 2024). - Inschrijvingsprocedure langs elektronische weg. - Oproep tot de kandidaten, bl. 72086

Meer informatie vindt u HIER.