JUSTRESTART VERPLICHT VOOR ADVOCATEN EN SCHULDBEMIDDELAARS VANAF 2/11/2023

02-11-2023

Het centraal register voor collectieve schuldenregeling, ‘JustRestart’, treedt in werking op 2/11/2023.

 

Het gebruik van het register is vanaf nu verplicht voor advocaten en schuldbemiddelaars, zowel in dossiers die toelaatbaar worden verklaard na lancering, alsook in de hangende dossiers (de zogenaamde ‘hybride’ dossiers).

 

Voor advocaten die optreden als raadsman van een betrokken partij, kan dit aanleiding geven tot beroepsaansprakelijkheden. Elke mededeling, kennisgeving of neerlegging die niet wordt gedaan via het register wordt immers beschouwd als niet te hebben plaatsgevonden.

 

Lees hieromtrent de korte nota, en bekijk de schematische voorstelling van de overgangsbepalingen.

 

Voor schuldbemiddelaars geldt vanzelfsprekend ook de verplichting om gebruik te maken van JustRestart, zowel voor dossiers die toelaatbaar verklaard zijn na datum van lancering alsook de hangende (hybride) dossiers. Schuldbemiddelaars werken via het private luik.

 

Voor de schuldbemiddelaars werd er reeds een opleiding georganiseerd.

 

Meer info over JustRestart, de opleiding en de FAQ’s en tutorials vindt u hier.