NIEUW BIJZONDER REGLEMENT ORB ANTWERPEN

29-03-2024

De ondernemingsrechtbank Antwerpen heeft haar bijzonder reglement aangepast. U vindt deze als bijlage. Het reglement wordt eveneens gepubliceerd op onze website.

 

De meest ingrijpende wijziging  is het centraliseren van de insolventieketen voor de provincie Limburg in de afdeling Hasselt. De rechtbank streeft hierbij naar een meer efficiënte inzet van personele en logistieke middelen.

Om dit mogelijk te maken werd een zaakverdelingsreglement opgesteld. Het Koninklijk Besluit van 11 maart 2024 werd op 21 maart 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U vindt hiervan eveneens een kopie als bijlage.

 

Het zaakverdelingsreglement impliceert een aanpassing van het bijzonder reglement.

 

Naast enkele tekstuele verbeteringen hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog een aantal andere bepalingen in het reglement aan te passen of aan te vullen.

 

Het gaat om de volgende wijzigingen:

 

Voor het arrondissement Limburg

 

Het centraliseren van de Limburgse insolventieketen in Hasselt

  • De afdeling Hasselt wordt vanaf 15 april 2024 exclusief bevoegd voor de materie insolventie en ontbindingen voor alle zaken van het arrondissement Limburg. Dit betekent dat de volgende procedures verder zullen behandeld worden in de afdeling Hasselt:
   • Nieuwe faillissementsvorderingen en de vorderingen en geschillen ontstaan uit faillissementen, ook deze uit de lopende faillissementen geopend in Tongeren. (donderdag 2de kamer)
   • Vorderingen en geschillen in reeds lopende faillissementen geopend in Tongeren (o.a. de behandeling van betwiste schuldvorderingen en de sluiting van het faillissement)
   • Vorderingen in ontbinding van vennootschappen en de vorderingen en geschillen in lopende ontbindingen geopend in Tongeren (o.a. de sluiting)
   • Vorderingen inzake verbodsbepalingen en rehabilitatie (2de kamer)
   • Nieuwe vorderingen inzake gerechtelijke reorganisatie (vrijdag 7de kamer)
   • Alle verhoren in onderzoeken naar ondernemingen in moeilijkheden.
    Uitzondering / overgangsbepaling
    • Enkel de reeds geopende gerechtelijke reorganisatieprocedures en de overdracht onder gerechtelijk gezag blijven nog behandeld worden in Tongeren.

   

  Wijziging aanvangsuur zittingen van 9.00uur naar 9.30uur in Hasselt en Tongeren

   • Alle zittingen zullen vanaf 15 april 2024 aanvangen om 9.30 uur, zelfs indien u vroeger bericht heeft ontvangen dat het om 9.00 uur zou zijn.

   

  Voor het arrondissement Antwerpen

   

  - Centraliseren van het behandelen van éénzijdige verzoekschriften (art. 584 Ger. W.) in de afdeling Antwerpen. De éénzijdige verzoekschriften op basis van Boek XX, worden verder behandeld in de verschillende afdelingen.

  - Mogelijkheid van de voorzitter zetelend in kort geding, om bij beschikking een zaak toe te wijzen aan de voorzitter van een gespecialiseerde kamer, die dan als kort gedingrechter zetelt.

   

  Voor de ondernemingsrechtbank Antwerpen

   

  - Organisatie Kamers voor Minnelijke Schikkingen (KMS)

   

  Het zaakverdelingsreglement en het bijzonder reglement treden in werking op 15 april 2024.