NIEUW PROTOCOL ORB INZAKE GERECHTELIJKE MANDATEN

07-09-2023

Balie Limburg sloot een protocol met de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdelingen Hasselt en Tongeren inzake een door beide partijen georganiseerde controle op gerechtelijke mandaten.

De bedoeling hiervan is vooral om in nauw overleg en samenwerking met de Ondernemingsrechtbank toeizcht te houden over de uitoefening van gerechtelijke mandaten verbonden aan de Ondernemingsrechtbank.

Elk van beide partijen aan dit protocol zal een gedeelte van de controle voor haar rekening nemen, zodat ook de basiswaarden van de advocatuur gerespecteerd zullen blijven,.

Beide partijen kijken alvast uit naar een voorspoedige samenwerking.

Bekijk HIER het protocol.