RESTART VAN JUSTRESTART?

16-11-2023

Justrestart kende niet de verhoopte vliegende start. De voorbije dagen vonden er hierover reeds meerdere vergaderingen plaats.

De knelpunten worden opgelijst en er wordt prioriteit verleend aan het wegwerken van de kinderziektes.

Verdere concrete informatie bezorg ik U ten spoedigste.