VERPLAATSING POLITIERECHTBANK EN VREDEGERECHT GENK

01-09-2023

Dhr. Robert Stas, voorzitter van de Politierechtbanken en Vredegerechten te Limburg, meldt ons het volgende:

U gelieve hierbij de beschikking te willen vinden die ik bij hoogdringendheid heb moeten nemen naar aanleiding van problemen met het gerechtsgebouw in Genk, Dieplaan 14.

 

De beschikking strekt er enerzijds toe om het gebouw te sluiten en de toegang ertoe te verbieden, en anderzijds om de activiteiten van de rechtbanken die erin gevestigd zijn te verplaatsen, teneinde de continuïteit van de openbare dienst te waarborgen.

 

De activiteiten van het vredegerecht van Genk verhuizen naar het gerechtsgebouw in Bilzen, Brugstraat 2.

De activiteiten van de politierechtbank van Genk verhuizen naar het gerechtsgebouw in Tongeren, Kielenstraat 22 (griffie eerste verdieping).

Ik kan u nog meedelen dat men momenteel het nodige doet om zo snel als mogelijk de beschikking van de heer voorzitter dd. 24 juli 2023 te laten publiceren in het Belgisch Staatsblad.

 

Zaken waarin partijen niet verschijnen op de inleidingszitting van het vredegerecht van het kanton Genk, in de maand september 2023, zullen op korte termijn worden uitgesteld. De griffier zal hen van de uitgestelde zitting verwittigen in toepassing van artikel 754 Ger.W.

Op de uitgestelde zitting kan dan alsnog verstek worden gevorderd.