WIE ZIJN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN DE ORDE? (ANOUK CLEEREN)

28-11-2023

De leden van de raad van de Orde: Wie zijn ze? Wat doen ze?

De raad van de Orde. Ze werden verkozen, ze zetelen maandelijks, beslissen over het reilen en zeilen van de balie. Maar kent u ze? Weet u wat ze doen?

In deze korte rubriek laten we ze één voor één de revue passeren.

Anouk Cleeren

Wie is ze?

  • Advocaat sinds 2001
  • Kantoor: Advocatenkantoor Simons & Cleeren te Hasselt
  • Voorkeurmateries: alle domeinen van het familierecht
  • Actief in de raad van de Orde sinds 2012
  • Hobby's: Skiën, mountainbiken, reizen
  • Guilty pleasure: Foute muziek

Wat doet ze?

Anouk is de secretaris van de raad van de Orde en is afgevaardigd lid in de Algemene Vergadering van de OVB.

Met de taken van secretaris, waaronder de verslaggeving van de raad van de Orde, de vergaderingen van de tuchtcel ed., ervaart ze het kloppend hart van Balie Limburg.

Wat wil ze? Wat zijn de uitdagingen?

Voor Anouk bestaat de uitdaging erin om dit kloppend hart nog beter en efficiënter te laten werken tot een nóg krachtiger en sterker Balie Limburg. Zo dient er nog meer gestreefd te worden naar een uniformisering wat moet gepaard gaan met de nodige digitalisering, ook over de verschillende balies heen. Eén en ander zal tevens een meer transparante organisatie met zich meebrengen.