WIE ZIJN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN DE ORDE? (BERNARD MAILLEUX)

22-03-2024

De leden van de raad van de Orde: Wie zijn ze? Wat doen ze?

De raad van de Orde. Ze werden verkozen, ze zetelen maandelijks, beslissen over het reilen en zeilen van de balie. Maar kent u ze? Weet u wat ze doen?

In deze korte rubriek laten we ze één voor één de revue passeren.

Bernard Mailleux

Wie is hij?

  • Advocaat sinds 1980
  • Kantoor: Consenso te Genk
  • Voorkeurmateries: Insolventierecht, bouwrecht, gehandicaptenrecht, en deontologie.
  • Actief in de raad van de Orde sinds 1990 (twee jaren), dan opnieuw als stafhouder en prostafhouder, 2002-2004, en dan als stafhouder in Balie Limburg van 2016 tot heden
  • Hobby's: kleinkinderen, biologisch tuinieren, bosbeheer, crimi’s (Scandinavisch en Brits)
  • Guilty pleasure: curryworst al dan niet “special”, tajine food

Wat doet hij?

Binnen de raad van de Orde heeft Bernard de volgende specifieke taken: coördinatie baliereglement, af en toe wat ervaring meedelen en suggesties doen.

Wat wil hij? Wat zijn de uitdagingen?

Bernard vindt het vooral belangrijk dat hij met zijn taken de collectieve belangen van de balie, en zo de individuele positie van de advocaat dien.

De grootste uitdaging voor de raad van de Orde is volgens Bernard de kloof met de burger zo klein mogelijk te houden  en een signaalfunctie te hebben naar de OVB.

Zijn grootse persoonlijke voldoening binnen de raad van de Orde is het constructief debat over alles wat ons beroep aangaat.

Bernard denkt dat we in de toekomst met de raad van de Orde bijzondere aandacht moeten hebben voor de opkomende digitalisering, ook van de specifieke intellectuele kennis en vaardigheden die als individuele mens hebben opgebouwd, en waarmee we in concurrentie gaan komen.