WIE ZIJN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN DE ORDE? (ERIC JAGENEAU)

08-01-2024

De leden van de raad van de Orde: Wie zijn ze? Wat doen ze?

De raad van de Orde. Ze werden verkozen, ze zetelen maandelijks, beslissen over het reilen en zeilen van de balie. Maar kent u ze? Weet u wat ze doen?

In deze korte rubriek laten we ze één voor één de revue passeren.

Eric Jageneau

Wie is hij?

  • Advocaat sinds 1983
  • Kantoor: Ruiters & Jageneau te Tongeren
  • Voorkeurmateries: aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht in ruime zin, verkeersrecht, lichamelijke schade
  • Actief in de raad van de Orde sinds 2016 (voordien meermaals lid van de Raad van Balie Tongeren)
  • Hobby's: kunst en cultuur, reizen, zwemmen, tuinieren, gastronomie, lid van een serviceclub

Wat doet hij?

Eric is de verantwoordelijke inzake verzekeringen en collectieve voorzieningen: opvolging, vertegenwoordiging bij OVB (o.a. advies bij wijziging polissen), aanspreekpersoon confraters.

Wat wil hij? Wat zijn de uitdagingen?

Eric vindt vooral belangrijk dat hij met zijn taak onze balie kan vertegenwoordigen en onze confraters bijstand kan verlenen bij vragen of problemen.

Zijn grootse persoonlijke voldoening binnen de raad van de orde is de inzet, de openheid en de goede samenwerking van de leden onderling.

De grootste uitdaging voor de raad van de orde is volgens Eric de confraters voldoende te kunnen bereiken en hen te overtuigen van de inzet en beschikbaarheid van de leden van de raad voor hun welzijn in het algemeen.

Eric sluit af met de stelling dat we in de toekomst met de raad van de orde blijvende aandacht moeten hebben voor het maatschappelijk belang van ons beroep en dus de bescherming hiervan.