WIE ZIJN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN DE ORDE? (HANS VALKENBORG)

28-05-2024

De leden van de raad van de Orde: Wie zijn ze? Wat doen ze?

De raad van de Orde. Ze werden verkozen, ze zetelen maandelijks, beslissen over het reilen en zeilen van de balie. Maar kent u ze? Weet u wat ze doen?

In deze korte rubriek laten we ze één voor één de revue passeren.

Hans Valkenborg

Wie is hij?

  • Advocaat sinds 2011
  • Kantoor: Initio Advocaten te Hasselt
  • Voorkeurmateries: handelsrecht en strafrecht
  • Actief in de raad van de Orde sinds 2016
  • Hobby's en maatschappelijke engagementen: padel, skiën en andere minder sportieve dingen
  • Guilty pleasure: zowat alles wat ongezond is qua voeding, rode wijn, ...

Wat doet hij?

Binnen de raad van de Orde heeft Hans de volgende specifieke taak: hij is voorzitter van de Commissie Stage en Tableau, waarbij men iederen maand voornamelijk de contracten van de nieuwe stagiairs doorneemt, de stageverslagen van stagiair en patron nagaat, geschillen tussen stagiair en patron tracht op te lossen, etc.

Verder is Hans lid van de taxatiecommissie en tuchtonderzoeker.

Tot slot is Hans ook voorzitter van het feestcomité waarbij men ieder jaar verantwoordelijk is voor het etentje met de eerstejaarsstagiairs, de huldigingen van confraters die 50 jaar aan de balie zijn en uiteraard het slotbanket!

Wat wil hij? Wat zijn de uitdagingen?

Hans vindt het vooral belangrijk dat hij met zijn taken zijn steentje kan bijdragen aan onze balie, maar ook dat hij op zeer actieve manier op deze wijze betrokken blijft.

De grootste uitdaging voor de raad van de Orde is volgens Hans onze balie blijven ondersteunen en onze eigenheid te behouden zonder volledig op te gaan binnen de OVB.

Zijn grootse persoonlijke voldoening binnen de raad van de Orde is steeds begin september wanneer alle documenten van alle nieuwe stagiairs in orde zijn en ze allen kunnen starten bij hun patron.

Hans denkt dat we in de toekomst met de raad van de Orde bijzondere aandacht moeten hebben voor het welzijn van onze advocaten, de stijgende kosten binnen onze beroepsgroep en de verstandhouding met de magistratuur waarbij we zeker niet over ons  heen mogen laten lopen.