WIE ZIJN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN DE ORDE? (ILSE ROOX)

16-05-2024

De leden van de raad van de Orde: Wie zijn ze? Wat doen ze?

De raad van de Orde. Ze werden verkozen, ze zetelen maandelijks, beslissen over het reilen en zeilen van de balie. Maar kent u ze? Weet u wat ze doen?

In deze korte rubriek laten we ze één voor één de revue passeren.

Ilse Roox

Wie is zij?

  • Advocaat sinds 1995
  • Kantoor: Roox Advocaten te Hasselt en Lanaken
  • Voorkeurmateries: ondernemingsrecht, vermogensrecht, insolventie, bemiddeling
  • Actief in de raad van de Orde sinds 2002, met twee keer twee sabbatjaren tussendoor
  • Hobby's en maatschappelijke engagementen: lid van Markant Lanaken, tuinieren,  de tennismatchen van zoonlief volgen
  • Guilty pleasure: chocolade

Wat doet zij?

Binnen de raad van de Orde heeft Ilse de volgende specifieke taak: controle vennootschapsaktes, Comité S, afgevaardigde Algemene Vergadering OVB.

Wat wil zij? Wat zijn de uitdagingen?

Ilse vindt het vooral belangrijk dat ze met haar taken de belangen van de Limburgse advocaat kan behartigen bij de besluitvorming op Vlaams niveau.

De grootste uitdaging voor de raad van de Orde volgens Ilse is de bewustmaking van het belang van de lokale raden voor de beroepsgroep in het algemeen en de individuele advocaat in het bijzonder.

Haar grootse persoonlijke voldoening binnen de raad van de Orde is  de ruimte voor een vurig debat om alzo tot een goede en onderbouwde besluitvorming te komen.

Ilse denkt dat men in de toekomst met de raad van de Orde bijzondere aandacht moeten hebben voor de toenemende digitalisering en modernisering van de maatschappij en dat wij als beroepsgroep deze evolutie moeten volgen, willen we onszelf niet uit te markt prijzen.