WIE ZIJN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN DE ORDE? (LAURENS EVENS)

16-05-2024

De leden van de raad van de Orde: Wie zijn ze? Wat doen ze?

De raad van de Orde. Ze werden verkozen, ze zetelen maandelijks, beslissen over het reilen en zeilen van de balie. Maar kent u ze? Weet u wat ze doen?

In deze korte rubriek laten we ze één voor één de revue passeren.

Laurens Evens

Wie is hij?

  • Advocaat sinds 2018
  • Kantoor: Law Evens te Lummen
  • Voorkeurmateries: strafrecht, ondernemingsstrafrecht
  • Actief in de raad van de Orde sinds 2023
  • Hobby's en maatschappelijke engagementen: Skiles geven bij Intersoc, fietsen en dansen
  • Guilty pleasure: Gaan fietsen tijdens een zonnige werkdag

Wat doet hij?

Binnen de raad van de Orde heeft Laurens de volgende specifieke taak: als voorzitter van de Jonge Balie Limburg is Laurens te gast op de vegaderingen van de raad van de Orde. In die hoedanigheid zetelt hij ook in de Commissie Stage en Tableau.

Wat wil hij? Wat zijn de uitdagingen?

Laurens vindt het vooral belangirjk dat hij hiermee zorgt dat alle stagiairs zich welkom voelen aan balie Limburg.

De grootste uitdaging voor de raad van de Orde is volgens Laurens ervaring kunnen blijven combineren met jonge, frisse ideeën.

Zijn grootse persoonlijke voldoening binnen de raad van de Orde is wanneer hij merkt dat de samenhang tussen de leden van de raad (en alle andere advocaten bij uitbreiding) wordt versterkt door de informele sfeer op de activiteiten van de Jonge Balie.

Laurens denkt dat men in de toekomst met de raad van de Orde bijzondere aandacht moeten hebben voor de rol van de stagemeesters tijdens de stage.