WIE ZIJN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN DE ORDE? (LENA DE GROOTE)

22-03-2024

De leden van de raad van de Orde: Wie zijn ze? Wat doen ze?

De raad van de Orde. Ze werden verkozen, ze zetelen maandelijks, beslissen over het reilen en zeilen van de balie. Maar kent u ze? Weet u wat ze doen?

In deze korte rubriek laten we ze één voor één de revue passeren.

Lena De Groote

Wie is zij?

  • Advocaat sinds 1999
  • Kantoor: Advocatenkantoor De Groote te Houthalen-Helchteren
  • Voorkeurmateries: Burgerlijk recht, Duits recht
  • Actief in de raad van de Orde sinds 2010 met een onderbreking in 2014-2016
  • Hobby's: tennis, padel, tuinieren en de zee
  • Guilty pleasure: "den après" op de tennis/padel

Wat doet zij?

Binnen de raad van de Orde heeft Lena de volgende specifieke taken: Personeelsverantwoordelijke; lid Commissie Stage en Tableau; lid Arbitragecommissie; lid controlecel derdengelden; lid Comité S; erkenning buitenlandse diploma's.

Hiernaast is Lena ook afgevaardigde in de AV van de OVB en plaatsvervanger in de commissie erelonen GCR.

Wat wil zij? Wat zijn de uitdagingen?

Als personeelsverantwoordelijke vindt Lena het uiterst belangrijk dat er via open communicatie een goede samenwerking met het personeel wordt gecreëerd. Ze probeert ervoor te zorgen dat iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt en dat de werkomgeving optimaal is.

Verder vindt Lena het belangrijk dat de raad van de Orde tussen de advocaten staat en snel inspeelt op de noden van één of meerdere (groepen van) advocaten, uiteraard zonder het belang van de rechtzoekende uit het oog te verliezen.

Haar grootste persoonlijke voldoening binnen de raad van de Orde is de kameraadschap die ze mag ervaren en dat ze kan bijdragen aan het algemeen welzijn van zowel het personeel als onze confraters.