WIE ZIJN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN DE ORDE? (LUK DELBROUCK)

04-01-2024

De leden van de raad van de Orde: Wie zijn ze? Wat doen ze?

De raad van de Orde. Ze werden verkozen, ze zetelen maandelijks, beslissen over het reilen en zeilen van de balie. Maar kent u ze? Weet u wat ze doen?

In deze korte rubriek laten we ze één voor één de revue passeren.

Luk Delbrouck

Wie is hij?

  • Advocaat sinds 2000
  • Kantoor: Delbrouck-Daeninck Advocaten te Hasselt
  • Voorkeurmateries: straf- en strafprocesrecht
  • Actief in de raad van de Orde sinds 2018 (in 2010 al eens één jaar lid geweest
  • Hobby's: Ik probeer 5 dagen op 7 een uur te sporten. Daarnaast ga ik graag naar sportwedstrijden kijken. Ik was lang lid van de Ronde Tafel, nu van de Lions.
  • Guilty pleasure: Ik ga graag op citytrip. Helaas deelt mijn hele gezin dit enthousiasme voor korte tripjes niet...

Wat doet hij?

Luk is de stafhouder van onze balie.

Wat wil hij? Wat zijn de uitdagingen?

Eén van Luks aandachtspunten is om de communicatie tussen advocaten van onze balie onderling, en tussen advocaten en magistratuur te verbeteren. Hij zegt dat we ons gelukkig mogen prijzen in een provincie waar er een goede samenwerking tussen de actoren van justitie heerst.

Op boven-balie-niveau, blijft Luk vooral ijveren voor het statuut van advocaat-bediende en voor een hervorming van de opleiding. Hij geeft toe misschien wat te naïef geweest te zijn geweest in zijn verwachtingen wat dit alles betreft, maar hij geeft niet op.

Verder stelt Luk dat de raad van de Orde zich ten dienste stelt van de advocatuur. Hij is zelf ook overtuigd van de raad van de Orde voor de advocaten.

De grootste uitdagingen voor de raad van de Orde, zijn misschien nog wel de visibiliteit te geven aan de advocaten over waar men exact mee bezig is, en het ernaar streven dat elke Limburgse advocaat zich ook verbonden voelt met zijn of haar raad, besluit onze stafhouder.