WIE ZIJN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN DE ORDE? (MIEK WARSON)

06-02-2024

De leden van de raad van de Orde: Wie zijn ze? Wat doen ze?

De raad van de Orde. Ze werden verkozen, ze zetelen maandelijks, beslissen over het reilen en zeilen van de balie. Maar kent u ze? Weet u wat ze doen?

In deze korte rubriek laten we ze één voor één de revue passeren.

Michaël (Miek) Warson

Wie is hij?

  • Advocaat sinds 1994
  • Kantoor: Solvimus te Hasselt
  • Voorkeurmateries: Ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, familiaal vermogensrecht, vastgoed en aanneming, (collaboratieve) onderhandeling, bemiddeling, begeleiding van familiale ondernemingen.
  • Actief in de raad van de Orde sinds 2022
  • Hobby's: op vakantie gaan, eten, drinken (in die volgorde), skiën, golf spelen, uitwaaien aan zee
  • Guilty pleasure: ik eet heel erg graag negerinnentetten en andere vormen van chocolade (onder welke gedaante dan ook). Bij momenten bewust “onwoke”-achtige dingen zeggen (in veilige omgeving)

Wat doet hij?

Binnen de raad van de Orde heeft Miek de volgende specifieke taak : Arbitrage (voorheen was hij ook al lokaal ombudsman tussen advocaten en consumenten-cliënten). Hij neemt buiten de Raad eveneens taken op zoals de BUBA-lessen, de lessen collaboratieve onderhandeling en de ADR-commissie en Welzijnscommissie OVB.

Wat wil hij? Wat zijn de uitdagingen?

Miek vindt het vooral belangrijk dat hij hiermee bijdraagt aan onze Balie en de instandhouding en vooruitgang van ons beroep. Als we er allemaal op vooruitgaan, gaat ook ieder van ons erop vooruit, stelt hij.

De grootste uitdaging voor de raad van de Orde is ons aanpassen aan de tijd zonder navel te staren en te denken dat alles wel “bij het oude” zal blijven. De Balie en elke advocaat moet zich aanpassen aan de nieuwe maatschappelijke wensen en de tijdsgeest. Doen we dat niet, worden we irrelevant.

Zijn grootse persoonlijke voldoening binnen de raad van de Orde is het bespreekbaar maken van zaken die normaal wat onder de radar liggen (welzijn, uitdagingen voor ons beroep door nieuwe wetgeving of andere impulsen (vb. inrichting KMS, ADR-kwesties…).

Miek denkt dat we in de toekomst met de raad  bijzondere aandacht moeten hebben voor de toegang tot het beroep voor jonge mensen (kansen voor advocaten-stagiairs), vermijden dat we vastroesten en ons niet aanpassen naar de noden van het cliënteel (fossilisatie van ons beroep) en het gegeven dat we waardevolle advocaten verliezen door niet voldoende aandachtig te zijn voor de welzijnsaspecten (niet in het minst door gebrek aan aangeleerde skills om goed met cliënteel om te gaan en om goed en constructief met onze confraters om te gaan).