WIE ZIJN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN DE ORDE? (NATASCHA BIELEN)

13-05-2024

De leden van de raad van de Orde: Wie zijn ze? Wat doen ze?

De raad van de Orde. Ze werden verkozen, ze zetelen maandelijks, beslissen over het reilen en zeilen van de balie. Maar kent u ze? Weet u wat ze doen?

In deze korte rubriek laten we ze één voor één de revue passeren.

Natascha Bielen

Wie is zij?

  • Advocaat sinds 1997
  • Kantoor: Hegius Advocaten te Hasselt
  • Voorkeurmateries: strafrecht en familierecht
  • Actief in de raad van de Orde sinds 2012
  • Hobby's en maatschappelijke engagementen: lezen, mijn batterijen opladen in de zon, lid van Rotary Club Tongeren. En ieder weekend ‘meal preppen’ voor mijn studerende dochters (waarbij ik in het midden laat of dit een hobby of een engagement is). Ook kan ik intens genieten van goede gesprekken, al dan niet gecombineerd met etentjes.
  • Guilty pleasure: die zijn nogal wijzigend, al was het maar omdat ze anders niet meer guilty zijn. Eén constante is het dagelijks ochtendtelefoontje van een paar minuten met mijn beste vriendin. En uiteraard de melocakes van Blanckaert in Tongeren (diegenen die denken dat er betere zijn, mogen altijd proberen mij empirisch te overtuigen 😊).

Wat doet zij?

Binnen de raad van de Orde heeft Natascha de volgende specifieke taak: vice-stafhouder

Wat wil zij? Wat zijn de uitdagingen?

Natascha vindt het vooral belangrijk dat ze als vice-stafhouder confraters echt kan bereiken. De afgelopen twee jaren heeft ze ook gemerkt dat de contacten met de instellingen waarmee wij als balie veelvuldig contact hebben (OVB, rechtbank, parket, notarissen, verzekeringen, …) zeker hun nut hebben.

De grootste uitdaging voor de raad van de Orde is volgens Natascha zich zichtbaarder maken naar onze eigen confraters toe. Door transparantie laten zien dat wij echt veel werk verrichten ten goede van onze confraters, en daardoor ook voor de maatschappij en de cliënten in het bijzonder.

Haar grootste persoonlijke voldoening binnen de raad van de Orde is dat ze zich kan nuttig maken voor onze beroepsgroep. Natascha is advocaat uit volle overtuiging, met veel passie voor het beroep. Zoals onze voorzitter van de Jonge Balie het zegt: ‘Natascha is een baliebeest’. Beetje gek compliment, maar het klopt wel.

Natascha denkt dat men in de toekomst met de raad van de Orde bijzondere aandacht moet hebben voor onze eigen confraters. De raad als brug tussen onze Limburgse confraters is van onschatbare waarde. Aandacht voor welzijn, voor confraterniteit, … Dit alles zou ons beroep veel aangenamer en gemakkelijker maken.