WIE ZIJN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN DE ORDE? (RUBEN CORTHOUTS)

05-01-2024

De leden van de raad van de Orde: Wie zijn ze? Wat doen ze?

De raad van de Orde. Ze werden verkozen, ze zetelen maandelijks, beslissen over het reilen en zeilen van de balie. Maar kent u ze? Weet u wat ze doen?

In deze korte rubriek laten we ze één voor één de revue passeren.

Ruben Corthouts

Wie is hij?

  • Advocaat sinds 2007
  • Kantoor: Corthouts Advocaten te Hasselt
  • Voorkeurmateries: huurrecht, jeugdrecht, familierecht
  • Actief in de raad van de Orde sinds 2013
  • Hobby's: Tijdens de weekends kan je me wel eens terugvinden naast een voetbal- of hockeyveld, zoals het een goede voetbal- en hockeyvader betaamt.
  • Guilty pleasure: Als Bourgondiër kan ik volop genieten van de geneugten des levens.

Wat doet hij?

Ruben is de verantwoordelijke voor de beroepsopleiding van de stagiairs; voorzitter van de arbitragecommissie;  lid van de anti-witwascel; lid van het feestcomité en lid van het comité S (dat instaat voor het welzijn van de Limburgse advocaten).

Wat wil hij? Wat zijn de uitdagingen?

Ruben zegt dat de grootste uitdaging voor de raad van de orde is om in te spelen op de noden van de advocaat en om de hartslag te voelen van alle leden van onze balie, om zo hun stem te kunnen laten horen in Hasselt en in Brussel.

Rubens grootse persoonlijke voldoening binnen de raad van de orde is om mee te bouwen aan een goed werkende balie met een hart voor de Limburgse advocaat.

Ruben denkt dat we in de toekomst met de raad van de orde bijzondere aandacht moeten hebben voor de lokale verankering van de baliestructuren, een positieve communicatie met de magistratuur en het zorgen voor een luide stem binnen alle geledingen van de OVB.