WIE ZIJN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN DE ORDE? (SOFIE KNUTS)

09-02-2024

De leden van de raad van de Orde: Wie zijn ze? Wat doen ze?

De raad van de Orde. Ze werden verkozen, ze zetelen maandelijks, beslissen over het reilen en zeilen van de balie. Maar kent u ze? Weet u wat ze doen?

In deze korte rubriek laten we ze één voor één de revue passeren.

Sofie Knuts

Wie is zij?

  • Advocaat sinds 2007
  • Kantoor: Koninckx & Broekmans te Hasselt
  • Voorkeurmateries: huurrecht, vastgoedrecht, aansprakelijkheidsrecht en wegverkeer.
  • Actief in de raad van de Orde sinds 2011
  • Hobby's: wandelen, lopen, fietsen, skiën
  • Guilty pleasure: zoveel mogelijk genieten van het leven met de mensen die ik graag zie…

Wat doet zij?

Naast tuchtonderzoeker en lid van de controlecel Salduz is Sofie meest gekend en actief als de voorzitter van het Bureau voor Juridische Bijstand van onze balie.

Samen met het meest fantastische BJB-team van het land (zo stelt ze zelf) probeert ze iedere dag de organisatie van de tweedelijnsbijstand binnen Limburg vlot te laten verlopen én aan zowel rechtzoekenden als advocaten, die met de tweedelijnsbijstand in aanraking komen, de nodige ondersteuning en omkadering te bieden.

Wat wil zij? Wat zijn de uitdagingen?

De tweedelijnsbijstand en de organisatie van het BJB draagt Sofie een bijzonder warm hart toe, omdat dit naar haar mening één van de belangrijkste maatschappelijke bijdrages is, die een lokale balie kan leveren. De meerwaarde die de balie hierdoor kan creëren voor de burger, levert haar persoonlijk veel voldoening op.