WIE ZIJN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN DE ORDE? (TOM VAN OVERBEKE)

30-11-2023

De leden van de raad van de Orde: Wie zijn ze? Wat doen ze?

De raad van de Orde. Ze werden verkozen, ze zetelen maandelijks, beslissen over het reilen en zeilen van de balie. Maar kent u ze? Weet u wat ze doen?

In deze korte rubriek laten we ze één voor één de revue passeren.

Tom Van Overbeke

Wie is hij?

  • Advocaat sinds 2008
  • Kantoor: TVO Advocaten te Hasselt
  • Voorkeurmateries: strafrecht, jeugdrecht
  • Actief in de raad van de Orde sinds 2022
  • Hobby's: tennis en fitness als hobby, Raad van Bestuur YAR als engagement
  • Guilty pleasure: Selling Sunset op Netflix

Wat doet hij?

Tom is lid van de taxatie commissie, van het feestcomité en van comité S (dat inzet op het welzijn van confraters).

Hij vindt het vooral belangrijk dat hij een aanspreekpunt kan zijn voor confraters en hiermee op een bescheiden manier een bijdrage kan leveren aan de wijze waarop we onze job kunnen uitoefenen.

Wat wil hij? Wat zijn de uitdagingen?

Volgens Tom is de grootste uitdaging voor de raad van de Orde om het simpel te houden omdat ons beroep steeds complexer wordt. Het is belangrijk om te blijven streven naar eenvoud, zodat onze job beheersbaar en plezant blijft.

Zijn grootse persoonlijke voldoening binnen de raad van de Orde is om het vertrouwen van de confraters ook effectief te kunnen omzetten naar iets wat voor hen een meerwaarde vormt.

Tom denkt dat we in de toekomst met de raad van de Orde bijzondere aandacht moeten hebben voor een goede communicatie naar alle leden van de balie (waarbij de nieuwe website alleszins een enorme meerwaarde is) en naar het betrokken houden van iedereen op elk moment.