WIE ZIJN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN DE ORDE? (WILFRIED REMY)

27-05-2024

De leden van de raad van de Orde: Wie zijn ze? Wat doen ze?

De raad van de Orde. Ze werden verkozen, ze zetelen maandelijks, beslissen over het reilen en zeilen van de balie. Maar kent u ze? Weet u wat ze doen?

In deze korte rubriek laten we ze één voor één de revue passeren.

Wilfried Remy

Wie is hij?

  • Advocaat sinds 1988
  • Kantoor: Wilfried Remy Advocatenkantoor (Groepering Equilex) te Hasselt
  • Voorkeurmateries: burgerlijk recht, aansprakelijkheidsrecht, aannemingsrecht, medisch recht, collectieve schuldenregeling
  • Actief in de raad van de Orde sinds 2023
  • Hobby's en maatschappelijke engagementen: lezen, plantenliefhebber (-en verzamelaar), lid Belgische Dendrologische Vereniging, museumbezoek (kunst) en klassieke concerten,  ik heb een brede interesse in geschiedenis, literatuur, filosofie, …
  • Guilty pleasure: chocolade

Wat doet hij?

Binnen de raad van de Orde heeft Wilfried de volgende specifieke taak: als lid van de Algemene Vergadering van de OVB is Wilfried te gast op de vegaderingen van de raad van de Orde.

Wat wil hij? Wat zijn de uitdagingen?

Wilfried vindt het vooral belangrijk dat hij als lid van de AV OVB binnen de raad de standpunten van de Limburgse Balie kan ondersteunen. Dat betekent zowel de bezorgdheden en belangen van de (Limburgse) advocaten ondersteunen binnen de OVB, uiteraard het algemeen belang van de advocaten en de rechtzoekenden behartigen. Ook is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ook kleinere balies binnen de OVB voldoende aan bod komen.

De wettelijke opdracht aan de OVB om het algemeen belang te dienen en de rechtstaat te verdedigen, draagt Wilfrieds belangstelling weg.

Het vertrouwen van de rechtzoekenden in de advocatuur is belangrijk en kan verstevigd worden door aandacht te hebben voor en zorg te besteden aan een goede toegang tot het recht voor alle burgers.

Anderzijds is het ook belangrijk dat als we willen dat advocaten goed functioneren, er ook de nodige zorg en aandacht wordt besteed aan het welzijn van de advocaten.

Daar liggen belangrijke taken voor zowel de OVB als de raad van de Orde.

Wilfried stelt dat de raad van de Orde voor meerdere belangrijke uitdagingen staat. De samenleving verandert steeds sneller en ook het beroep van advocaat is onderhevig aan die veranderingen. Het beroep en de beroepsorganisatie moeten mee evolueren en zich aanpassen, zonder uit het oog te verliezen dat alle confraters mee kunnen. Dat moet ook worden overgebracht naar de OVB.

Zijn grootste persoonlijke voldoening binnen de raad van de Orde is de vaststelling dat de leden van de raad zich hard inzetten voor de Balie en dat er een sfeer van vriendschappelijkheid en inzet is.

Wilfried denkt dat we in de toekomst met de raad van de Orde bijzondere aandacht moeten hebben voor de plaats van de advocaat in de samenleving en tussen andere spelers die diensten verlenen op juridisch vlak en voor een goed begrepen belangenverdediging van de advocaat.